Zen uit het hart

Zen is werkelijk kunnen zijn waar je bent en kunnen doen wat je werkelijk te doen hebt. De vele keuzemomenten die dit meebrengt, vergen een goed ontwikkeld kompas om zelf te kunnen ‘zien’ wat bij je hoort en goed voor je is. Deep down is dat kompas uitsluitend je eigen hart, waar de compassie zetelt die in zen zo’n essentiële rol speelt. Het hart werkt hier samen met het hoofd en het hara (buik)-gebied, waar de intuïtie berust. Zenmeditatie (zazen) bevordert het herkennen en het gebruik van je innerlijk kompas. Leren kennen wat er in je hart woont, stelt je in staat liefdevoller te worden naar jezelf en naar anderen. Je ontwikkelt meer openheid en kunt meer in de flow te zijn, wat ook je doelmatigheid versterkt. En je voelt je meer in verbinding met jezelf en je omgeving. Zo kun je leren zien dat je er volledig mag zijn zoals je bent.