Missie

De missie van de Lotus Zen Centra Nederland is:

De Lotus Zen Centra Nederland dragen de Boeddha-Dharma uit volgens de zenboeddhistische traditie zoals die in het Westen haar eigen vormen heeft en zoekt. Daarbij staat de persoonlijke ervaring vanuit het hart centraal, alsmede de verbondenheid met alle wezens en al het bestaande. Deze centra werken in dit opzicht op een aantal punten samen.

Onder Boeddha-Dharma kun je verstaan: de levensvisies die de Boeddha (Siddhartha Gautama) 2500 jaar geleden heeft uitgedragen en die later verder ontwikkeld zijn binnen het Mahayana-boeddhisme. Dharma betekent ook de wezenlijke werkelijkheid zoals die zich van moment tot moment aandient.

Zen behoort tot het Mahayana-boeddhisme en vindt zijn oorsprong in China. Vandaar heeft het zich uitgebreid tot o.m. Korea, Vietnam en Japan. In de loop van de vorige eeuw brachten vooral Japanse zenmeesters zen naar het Westen. Ook namen o.a. katholieke missionarissen vanuit Japan zen mee naar de westerse wereld.

Bij de Lotus Zen Centra Nederland beoefenen we zen volgens de zenboeddhistische traditie en volgen we tot op zekere hoogte de daar geldende gebruiken. We voegen ook eigen elementen aan deze traditie toe: eigentijdse zen geworteld in de traditie dus. Zo integreren we heden en verleden. Want het boeddhisme is in het westen zeer jong en zoekt zijn eigen vormen.

We laten ons in onze samenwerking inspireren door de lotusbloem die zich vanuit de modder ontvouwt naar het licht. Het is de zetel van de Boeddha. De bloem symboliseert zuiverheid; door haar bladstructuur rolt het vuil er zo vanaf. Dat zelfreinigend vermogen is het lotuseffect.