AVG

Vanaf 25 mei is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Die schrijft voor hoe jouw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd moeten worden. De Lotus Zen Centra is een samenwerkingsverband van diverse Nederlandse zencentra. Als overkoepelend samenwerkingsverband verwerkt de Lotus Zen Centra zelf geen persoonsgegevens. We verwijzen derhalve door naar de afzonderlijke centra voor ieders privacybeleid.